Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Wtyczka Wordpress -> Gdzie znaleźć ID użytkownika oraz sekret użytkownika?

Gdzie znaleźć ID użytkownika oraz sekret użytkownika?

Niektóre integracje wymagają od Ciebie podania danych uwierzytelniających do konta LiveWebinar (np.. Wordpress). Wśród nich mogą być wymagane także dwa nietypowe pola umożliwiające poświadczenie dostępu do interfejsu API – ID użytkownika oraz sekret użytkownika. 

1. Aby je uzyskać wejdź do zakładki Integracje w menu głównym swojego panelu użytkownika LiveWebinar i kliknij na opcję Dane Dostępowe API. 

2. W tym miejscu skopiuj lub utwórz za pomocą przycisku Dodaj nową aplikację nowe poświadczenia dostępu do interfejsu API. 

3. W kolejnym kroku nadaj nazwę aplikacji, a następnie skopiuj i wklej ID użytkownika i sekret użytkownika do narzędzia, z którym chcesz się zintegrować.