Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Udostępnianie Ekranu -> Jak włączyć funkcję udostępniania ekranu?

Jak włączyć funkcję udostępniania ekranu?

Opcja udostępniania ekranu pozwala na dzielenie całego ekranu, okna aplikacji bądź też
konkretnej karty przeglądarki. Działa na Chrome, Firefox oraz Opera. Aby włączyć dzielenie
ekranu należy wejść do pokoju spotkań, wcisnąć przycisk „+”, a następnie wybrać opcję
Udostępnij Ekran”.

Dzielenie Ekranu jest funkcjonalnością, która jest dostępna jedynie dla Uczestnika z rolą
Prezentera oraz Hosta wydarzenia. Jeśli chcemy, żeby któryś z uczestników udostępnił nam
swój pulpit musimy mu nadać na ten czas uprawnienia Prezentera. W tym celu musimy kliknąć
ikonę (1) „Szczegóły” tuż obok nazwy uczestnika w oknie „Uczestnicy”. A następnie zmienić
jego rolę z „Uczestnik” na „Prezenter”.