Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Spotkania & Webinary -> Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Oto przewodnik krok po kroku, jak duplikować wydarzenie w LiveWebinar: 

1. Zaloguj się do swojego konta LiveWebinar i przejdź do zakładki "Pokoje/Wydarzenia". 

2. Znajdź wydarzenie, które chcesz zduplikować i kliknij przycisk “Więcej opcji", a następnie wybierz opcję "Duplikuj" z rozwijanego menu. 

Proszę zauważ, że funkcja duplikowania działa zarówno dla spotkań zaplanowanych, jak i już zakończonych.

LiveWebinar dashboard
LiveWebinar dashboard

LiveWebinar dashboard

3. Następnie otworzy się okno konfiguracji duplikowanego pokoju, z już wypełnionymi szczegółami oryginalnego wydarzenia. Możesz nanieść zmiany w konfiguacji I szczegółach wydarzenia, takich jak nazwa, data, adres URL, godzina oraz wybrać ustawienia, które chcesz skopiować. 

LiveWebinar dashboard

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk "Duplikuj", aby utworzyć zduplikowane wydarzenie. 

5. Zduplikowane wydarzenie pojawi się na liście twoich wydarzeń.