Facebook

We are in the middle of updating our support section, if you want to see all the frequently asked questions you can find them under this link

FAQ -> Spotkania & Webinary -> Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Category: Spotkania & Webinary

Oto przewodnik krok po kroku, jak duplikować wydarzenie w LiveWebinar: 

1. Zaloguj się do swojego konta LiveWebinar i przejdź do zakładki "Pokoje/Wydarzenia". 

2. Znajdź wydarzenie, które chcesz zduplikować i kliknij przycisk “Więcej opcji", a następnie wybierz opcję "Duplikuj" z rozwijanego menu. 

Proszę zauważ, że funkcja duplikowania działa zarówno dla spotkań zaplanowanych, jak i już zakończonych.


3. Następnie otworzy się okno konfiguracji duplikowanego pokoju, z już wypełnionymi szczegółami oryginalnego wydarzenia. Możesz nanieść zmiany w konfiguacji I szczegółach wydarzenia, takich jak nazwa, data, adres URL, godzina oraz wybrać ustawienia, które chcesz skopiować. 

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk "Duplikuj", aby utworzyć zduplikowane wydarzenie. 

5. Zduplikowane wydarzenie pojawi się na liście twoich wydarzeń.