Facebook

Jesteśmy w trakcie aktualizacji naszego działu pomocy technicznej.

Jeśli chcesz zobaczyć wszystkie najczęściej zadawane pytania, możesz je znaleźć pod tym linkiem

FAQ -> Spotkania & Webinary -> Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Jak zduplikować wydarzenie w LiveWebinar?

Category: Spotkania & Webinary

Oto przewodnik krok po kroku, jak duplikować wydarzenie w LiveWebinar: 

1. Zaloguj się do swojego konta LiveWebinar i przejdź do zakładki "Pokoje/Wydarzenia". 

2. Znajdź wydarzenie, które chcesz zduplikować i kliknij przycisk “Więcej opcji", a następnie wybierz opcję "Duplikuj" z rozwijanego menu. 

Proszę zauważ, że funkcja duplikowania działa zarówno dla spotkań zaplanowanych, jak i już zakończonych.

LiveWebinar dashboard
LiveWebinar dashboard

LiveWebinar dashboard

3. Następnie otworzy się okno konfiguracji duplikowanego pokoju, z już wypełnionymi szczegółami oryginalnego wydarzenia. Możesz nanieść zmiany w konfiguacji I szczegółach wydarzenia, takich jak nazwa, data, adres URL, godzina oraz wybrać ustawienia, które chcesz skopiować. 

LiveWebinar dashboard

4. Po zakończeniu wprowadzania zmian kliknij przycisk "Duplikuj", aby utworzyć zduplikowane wydarzenie. 

5. Zduplikowane wydarzenie pojawi się na liście twoich wydarzeń.