Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Menadżer obecności -> Jak włączyć funkcję Menadżera Obecności?

Jak włączyć funkcję Menadżera Obecności?

Aby włączyć funkcję Menedżera Obecności, utwórz wydarzenie, a następnie przejdź do głównego pulpitu w pokoju webinarowym i wybierz "Menedżer Obecności" z listy w menu na pionowym pasku po lewej stronie. 

Otworzy się okienko, które będzie wyglądać nastepująco. Masz do wyboru różne opcje:

1. Wyświetlany komunikat - wiadomość, która pojawi się w wyskakującym okienku na ekranie uczestnika.

2. Losowe wyskakujące okienko - wskaż zakres czasu, w którym okienko powinno się pojawić.

3. Automatycznie zamknij - określ czas, przez który okienko zostanie wyświetlone na ekranie uczestnika.

4. Odtwarzaj powiadomienie dźwiękowe - możesz włączyć powiadomienie dźwiękowe dla uczestnika.

5. Wyloguj automatycznie - możesz zdecydować, czy uczestnik ma być wylogowany z powodu jego nieaktywności. Możesz określić po jakim czasie nieaktywności uczestnik zostanie wylogowany.

6. Odbiorcy - określ, kto ma otrzymać Twoją wiadomość: Uczestnicy, Host lub Prezenter.

7. Aktywuj – włącz Menadżera Obecności.

8. Zamknij okienko.