Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Formularze -> O jakie dane mogę poprosić osoby rejestrujące się na wydarzenie?

O jakie dane mogę poprosić osoby rejestrujące się na wydarzenie?

Należy pamiętać, by formularz rejestracyjny nie był zbyt skomplikowany. Dobrą praktyką jest pytanie o podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres email, nazwa firmy. Pamiętaj, żeby nie prosić uczestników o podawanie wrażliwych danych (np. dane dotyczące numeru PESEL czy kart kredytowych).  

Przed stworzeniem formularza rejestracyjnego warto zapoznać się z aktualnymi przepisami dot. ochrony danych osobowych (RODO) i zastosować się do istniejących tam reguł (umieszczenie klauzuli informacyjnej oraz pól umożliwiających zebranie zgód na przetwarzanie danych osobowych).