Facebook

We are in the middle of updating our support section, if you want to see all the frequently asked questions you can find them under this link

FAQ -> Afiliacja -> W jakiej walucie naliczana jest prowizja?

W jakiej walucie naliczana jest prowizja?

Category: Afiliacja

Prowizja naliczana jest w walucie, w której odbywają się płatności za narzędzie LiveWebinar. Waluty raz przypisanej do konta nie można zmienić.