Często zadawane pytania -> Afiliacja -> Jaka jest wysokość prowizji za sprzedaż LiveWebinar?

Jaka jest wysokość prowizji za sprzedaż LiveWebinar?

Prowizja za sprzedaż każdego konta płatnego LiveWebinar wynosi 30% i naliczana jest jednorazowo po okresie 2 miesięcy od momentu zakupu konta z polecenia.