Facebook

We are in the middle of updating our support section, if you want to see all the frequently asked questions you can find them under this link

FAQ -> Afiliacja -> Jak wygląda wypłata prowizji?

Jak wygląda wypłata prowizji?

Category: Afiliacja

Wypłata prowizji jest możliwa po osiągnięciu kwoty 200 USD lub jej odpowiednika w walucie partnera.  Po osiągnięciu minimum 200 USD za sprzedaż w panelu afiliata pojawi się możliwość zawnioskowania o wypłatę. Aby uzyskać środki należy przesłać RTC Lab prawidłowo wystawioną fakturę. Wypłata prowizji nastąpi w całości w momencie dostarczenia certyfikatu rezydencji podatkowej, gdy firma zarejestrowana jest poza Polską. W przypadku braku dostarczenia certyfikatu prowizja będzie pomniejszona o 20%.