Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Często zadawane pytania -> Afiliacja -> Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i dlaczego jest wymagany?

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i dlaczego jest wymagany?

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument pełniący rolę zaświadczenia, wskazującego na siedzibę podatnika (w przypadku osób prawnych) lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych). Wydawany jest on w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.