Facebook

We are in the middle of updating our support section, if you want to see all the frequently asked questions you can find them under this link

FAQ -> Afiliacja -> Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i dlaczego jest wymagany?

Co to jest certyfikat rezydencji podatkowej i dlaczego jest wymagany?

Category: Afiliacja

Certyfikat rezydencji podatkowej to dokument pełniący rolę zaświadczenia, wskazującego na siedzibę podatnika (w przypadku osób prawnych) lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych). Wydawany jest on w celu zapobiegania nadużyciom podatkowym wynikającym z nieprawidłowego stosowania przepisów umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania.