Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Nastavení integrace Heysummit

HeySummit vám umožňuje vytvořit online konferenci a každá konference může podporovat jeden nebo více Talks. Pro živé rozhovory se můžete připojit k LiveWebinar, HeySummit automaticky vytvoří zasedací místnost ve vašem účtu LiveWebinar. Jakmile je vytvořena, odešle se adresa URL pro připojení k živému webináři přednášejícímu a účastníkům před plánovaným spuštěním přednášky.

1. Přejděte do nastavení události a přidejte hostitele.

Při nastavování relace LiveWebinar pro vaše živé rozhovory začněte vytvořením hostitele. Chcete-li nastavit hostitele LiveWebinar pro svou Talk, přejděte na Nastavení události > Hostitelé.

Nastavení integrace Heysummit

Hostitel je někdo, kdo bude hostit přednášku pro vaši akci. Pokud budou vaše přednášky hostovány živě (na rozdíl od předem nahraných), budete se muset ujistit, že jste připojili jednoho z dostupných poskytovatelů webinářů k hostiteli. Hostitel může, ale nemusí být řečníkem nebo přednášejícím přednášky, ale je nutný pro připojení k vašemu poskytovateli webináře.

Jakmile bude hostitel vytvořen, všimnete si vedle něj odkazu s názvem „Připojit poskytovatele webináře“. Klepnutím na toto tlačítko přejděte na stránku nastavení poskytovatele webináře a vyberte možnost LiveWebinar.

2. Připojte svůj účet LiveWebinar.

Po výběru „LiveWebinar“ se objeví vyskakovací okno, jak je uvedeno níže, které uvádí podmínky, za kterých budou váš LiveWebinar a účet HeySummit vzájemně propojeny.

Nastavení integrace Heysummit
Nastavení integrace Heysummit

3. Přejděte na kartu „Poskytovatelé webináře“ a zkontrolujte, zda je stav připojení hostitele „aktivní“.

Jakmile připojíte svůj účet LiveWebinar, budete posláni zpět na HeySummit, kde nyní uvidíte, že váš účet LiveWebinar je označen jako aktivní, jak je znázorněno níže na snímku obrazovky.

Nastavení integrace Heysummit

4. Přejděte na kartu „Obsah“ a vytvořte reproduktor

Nyní, když jste propojeni se svým účtem LiveWebinar, můžete vytvořit svůj první Speaker and Talk. Přednášející je host, kterého pozvete, aby promluvil během online konference, kterou vedete. A Talk je jejich prezentace.

Nastavení integrace Heysummit

Chcete-li přidat reproduktor, vraťte se do nabídky na levém postranním panelu a vyberte možnost Obsah > Reproduktory. V novém okně klikněte na tlačítko 'Přidat reproduktor' umístěné ve spodní části obrazovky (viz snímek obrazovky výše). Ve formuláři Přednášející musíte nastavit minimálně jméno a e-mailovou adresu Přednášejícího.

5. Vytvořte rozhovor

Chcete-li přidat svou Talk, vraťte se do nabídky na levém postranním panelu a vyberte „Obsah“ a přejděte na „Talk“. V novém okně klikněte na tlačítko „Add Talk“ umístěné ve spodní části obrazovky, poté zadejte název Talk, datum a čas hovoru, vyberte svého mluvčího a nakonec vyberte alespoň jednu kategorii. Ujistěte se, že je datum nastaveno v budoucnosti. Doporučuje se naplánovat Talk méně než 24 hodin předem.

Nastavení integrace Heysummit

6. Přejděte do „Nastavení videa“ svého Talk a vyberte „LiveWebinar“

Na pravé straně aplikace Talk, kterou chcete připojit k LiveWebinar, klikněte na odkaz Nastavení videa. Na další obrazovce (snímek obrazovky níže) máte tři možnosti pro vysílání Talk. Při používání platformy LifeWebinar vyberte možnost LiveWebinar.

Nastavení integrace Heysummit

7. Vyberte vytvořený dřívější hostitelský profil a propojte jej s vaší Talk

Na další obrazovce (snímek obrazovky níže) vyberte profil hostitele, který jste dříve vytvořili, a klikněte na tlačítko Uložit.

Nastavení integrace Heysummit

8. Přihlaste se ke svému účtu LiveWebinar a zkontrolujte, zda je vaše Talk naplánována.

Abyste se ujistili, že vaše schůzka nebo webinář byly vytvořeny. Otevřete novou kartu a přihlaste se ke svému účtu LiveWebinar. Podívejte se, zda se HeySummit Talk vytvořený dříve objevil na kartě „Naplánované události“. Když k tomu dojde, bude na vašem účtu LiveWebinar vytvořena jedinečná místnost LiveWebinar. Při vytváření webináře se používá název, popis a datum/čas přednášky.

Nastavení integrace Heysummit

Poskytněte vaší společnosti řešení, která potřebuje

Vytvořte si účet zdarma!