Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Konfiguracja integracji Heysummit

HeySummit umożliwia utworzenie konferencji online, a każda konferencja może obsługiwać jedną lub więcej rozmów. W przypadku rozmów na żywo możesz połączyć się z LiveWebinar, HeySummit automatycznie utworzy pokój konferencyjny na Twoim koncie LiveWebinar. Po utworzeniu adres URL dołączenia do LiveWebinar jest wysyłany do prelegenta i uczestników przed planowanym rozpoczęciem transmisji na żywo.

1. Przejdź do ustawień wydarzenia i dodaj gospodarza.

Konfigurując sesję LiveWebinar dla swoich rozmów na żywo, zacznij od utworzenia swojego gospodarza. Aby skonfigurować gospodarza LiveWebinar dla swojej prezentacji, przejdź do Konfiguracja wydarzenia > Gospodarze.

Konfiguracja integracji Heysummit

Gospodarz to ktoś, kto poprowadzi wykład na Twoim wydarzeniu. Jeśli Twoje przemówienia mają być prowadzone na żywo (w przeciwieństwie do wcześniej nagranych), musisz upewnić się, że połączyłeś jednego z dostępnych dostawców seminariów internetowych z gospodarzem. Gospodarz może, ale nie musi, być mówcą lub prezenterem wykładu, ale jest on wymagany do połączenia z dostawcą seminarium internetowego.

Po utworzeniu hosta zobaczysz obok niego link zatytułowany „Połącz dostawcę webinaru”. Kliknij ten przycisk, aby przejść do strony ustawień dostawcy webinaru i wybrać LiveWebinar.

2. Połącz swoje konto LiveWebinar.

Po wybraniu „LiveWebinar” pojawi się wyskakujące okienko, jak pokazano poniżej, które zawiera listę warunków, na jakich konta LiveWebinar i HeySummit zostaną ze sobą połączone.

Konfiguracja integracji Heysummit
Konfiguracja integracji Heysummit

3. Przejdź do zakładki „Webinar Providers” i sprawdź, czy stan połączenia z hostem to „active”.

Po podłączeniu konta LiveWebinar zostaniesz odesłany z powrotem do HeySummit, gdzie zobaczysz, że Twoje konto LiveWebinar jest oznaczone jako Aktywne, jak pokazano poniżej na zrzucie ekranu.

Konfiguracja integracji Heysummit

4. Przejdź do zakładki „Zawartość” i utwórz Prelegenta

Teraz, gdy jesteś połączony z kontem LiveWebinar, możesz stworzyć swojego pierwszego prelegenta i porozmawiać. Prelegent to gość, którego zapraszasz do zabrania głosu podczas prowadzonej przez Ciebie konferencji online. Rozmowa to ich prezentacja.

Konfiguracja integracji Heysummit

Aby dodać głośnik, wróć do menu na lewym pasku bocznym i wybierz opcję Treść > Głośniki. W nowym oknie kliknij przycisk „Dodaj głośnik” znajdujący się na dole ekranu (patrz zrzut ekranu powyżej). W formularzu Prelegenta należy podać co najmniej imię i nazwisko oraz adres e-mail Prelegenta.

5. Utwórz rozmowę

Aby dodać swoją rozmowę, wróć do menu na lewym pasku bocznym, wybierz „Treść” i przejdź do „Rozmowa”. W nowym oknie kliknij przycisk „Dodaj rozmowę” znajdujący się na dole ekranu, następnie wprowadź tytuł rozmowy, datę i godzinę rozmowy, wybierz swojego mówcę i na koniec wybierz przynajmniej jedną kategorię. Upewnij się, że data jest ustawiona w przyszłości. Zaleca się zaplanowanie Rozmowy z mniej niż 24-godzinnym wyprzedzeniem.

Konfiguracja integracji Heysummit

6. Przejdź do „Ustawień wideo” swojej rozmowy i wybierz „LiveWebinar”

Po prawej stronie rozmowy, którą chcesz połączyć z LiveWebinar, kliknij link Ustawienia wideo. Na następnym ekranie (zrzut ekranu poniżej) masz trzy opcje transmisji Rozmowy. Korzystając z platformy LifeWebinar, wybierz opcję LiveWebinar.

Konfiguracja integracji Heysummit

7. Wybierz utworzony wcześniej profil gospodarza i połącz go z Talk

Na następnym ekranie (zrzut ekranu poniżej) wybierz utworzony wcześniej profil hosta i kliknij przycisk Zapisz.

Konfiguracja integracji Heysummit

8. Zaloguj się na swoje konto LiveWebinar i sprawdź, czy Twoja rozmowa jest zaplanowana.

Aby upewnić się, że Twoje spotkanie lub seminarium internetowe zostało utworzone. Otwórz nową kartę i zaloguj się na swoje konto LiveWebinar. Sprawdź, czy utworzone wcześniej HeySummit Talk pojawiło się w zakładce „Zaplanowane wydarzenia”. Gdy tak się stanie, na Twoim koncie LiveWebinar zostanie utworzony unikalny pokój LiveWebinar. Tytuł, opis i data / godzina rozmowy są używane podczas tworzenia webinaru.

Konfiguracja integracji Heysummit

Zapewnij swojej firmie rozwiązania, których potrzebuje

Załóż darmowe konto!