Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

KATEGÓRIE

FAQ -> generál -> Prístupové klávesy a klávesové skratky na platforme LiveWebinar

Prístupové klávesy a klávesové skratky na platforme LiveWebinar

Klávesové skratky umožňujú rýchlejší a inkluzívnejší prístup k platforme LiveWebinar. Umožňujú nielen efektívnejšie vedenie stretnutia či webinára, ale aj uľahčujú ľuďom so zdravotným postihnutím organizovanie podujatí.

Dostupné klávesové skratky:

ALT + M - prepína zvuk - stlmiť / zapnúť zvuk pri aktívnom vysielaní
ALT + V - prepínanie videa - stlmenie / zapnutie stlmenia webovej kamery, keď je prenos aktívny
ALT + W - spustiť zvuk a video - spustiť zvuk a video, pretože prenos nie je aktívny
ALT + A - spustenie zvuku - spustenie zvuku, pretože prenos nie je aktívny
ALT + S - stop - zastavenie zvuku a videa pri aktívnom prenose