Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Interaktywne lekcje – jak je prowadzić?

W jaki sposób prowadzić angażujące i interaktywne lekcje? Poznaj nasze sposoby!

Interaktywne lekcje – jak je prowadzić?

Prowadzenie lekcji zdalnych otwiera przed nauczycielami i wykładowcami duże możliwości angażowania uczestników zajęć w rozmaite aktywności online. Dodatkowym plusem tego trybu nauki jest łatwość i szybkość dzielenia się materiałami dydaktycznymi. Dobrym pomysłem na stworzenie ciekawej lekcji jest wykorzystanie interaktywnych narzędzi, które pomogą uczniom włączyć się do dyskusji lub wspólnych działań. Ciekawa, angażująca lekcja powinna być dobrze przemyślana i dopasowana do wieku uczniów czy studentów. 

Pamiętaj również, że to Ty, jako nauczyciel, czuwasz nad jej przebiegiem. Jak prowadzić interaktywne lekcje dla uczniów i studentów, by nikt się nie nudził podczas przyswajania wiedzy? Skorzystaj z poniższego poradnika!

Pomysły na wciągające lekcje online – dla starszych uczniów i studentów

Debata

Zorganizowanie debaty jest doskonałym sposobem na zaangażowanie uczniów w lekcję i zachęcenie ich do samodzielnego zgłębienia aktualnie omawianego tematu. Debata uczy umiejętności argumentacji, prowadzenia merytorycznej dyskusji oraz wysłuchiwania z szacunkiem opinii innych, nawet jeśli się z nią nie zgadzamy. Ten model doskonale sprawdzi się zwłaszcza w przedmiotach humanistycznych lub społecznych. Dzięki opcji tworzenia pokoi dyskusyjnych LiveWebinar, Twoi uczniowie mogą przygotować się do dyskusji w mniejszych grupach, nie słysząc tego, o czym rozmawiają pozostali. Jest to dużo łatwiejsze do wykonania, niż np. podczas zajęć w klasie, gdzie nawet ciche rozmowy mogą okazać się zbyt rozpraszające, by spokojnie ułożyć plan dyskusji. 

Nie zapominaj, że podczas debaty emocje uczniów mogą osiągać różne pułapy, i to na Tobie spoczywa odpowiedzialność za trzymanie dyskusji w ryzach. Nie możesz dopuścić do tego, by w debacie zaczęły się pojawiać wyzwiska, ataki personalne, natarczywe przerywanie mówiącym czy inne zakłócenia porządku rozmowy. Jeśli widzisz, że dyskusja przybiera niepokojący obrót, interweniuj natychmiast i w razie potrzeby zakończ debatę. Z tego też względu zawsze warto zaopatrzyć się w “plan awaryjny” na pozostałą część lekcji.  

Burza mózgów

Burza mózgów może być świetną metodą na zachęcenie uczniów do pracy zespołowej i wspólnego poszukiwania rozwiązań danego problemu. Burza mózgów kontrolowana przez nauczyciela pomoże także rozwijać kreatywne myślenie i znajdowanie więcej niż jednego wyjścia z przedstawionej sytuacji. Burze mózgów, podobnie jak debaty, mogą być realizowane przy użyciu funkcji podziału na pokoje LiveWebinar. Wówczas istnieje dużo większa szansa na zachowanie porządku, a w mniejszych grupach każdy uczestnik będzie mieć szansę się wypowiedzieć, co mogłoby okazać się kłopotliwe na forum całej, licznej grupy przy ograniczonym czasie. 

Uczestnicy zajęć mogą porozumiewać się ze sobą nawzajem zarówno głosowo, jak i pisemnie, korzystając z funkcji czatu LiveWebinar. Czat to doskonała alternatywa dla rozmów, gdyż pomaga uniknąć chaosu, a do każdej zapisanej wypowiedzi można wrócić. Ponadto ten sposób komunikacji jest dobrze znany uczniom, którzy na co dzień korzystają z komunikatorów w social mediach. Szczególnie istotną dla nauczycieli i wykładowców funkcją jest opcja moderacji czatu, która umożliwia utrzymanie lekcji w ryzach, zapobiega np. powielaniu odpowiedzi, może również pomóc uniknąć nieporozumień lub konfliktów pomiędzy uczniami. Jeśli preferujesz taką formę komunikacji, czat LiveWebinar będzie doskonałym rozwiązaniem!

Pomysły na wciągające lekcje online – dla młodszych uczniów

Wspólne rysowanie

Interaktywna tablica LiveWebinar jest świetnym sposobem na przeprowadzenie angażującej lekcji z nieco młodszymi uczniami, dla których debaty czy burze mózgów będą zbyt wymagającym zadaniem. Whiteboard LiveWebinar umożliwia spontaniczne tworzenie grafik czy symboli o niskim poziomie skomplikowania, co będzie dużą atrakcją dla dzieci. Z pomocą WhiteBoardu LiveWebinar możesz np. odtwarzać ilustracje z podręczników czy innych źródeł lub prosić o to swoich uczniów, zapisywać proste operacje matematyczne wykonywane wspólnie z dziećmi czy obrazować ważne informacje warte zapamiętania. Twoi uczniowie będą mogli tworzyć obrazy razem z Tobą, co ułatwi im utrwalenie informacji. 

Whiteboard LiveWebinar posiada mnóstwo różnych funkcji rysowania oraz wprowadzania tekstu, co może stanowić dla uczniów dodatkową atrakcję i umożliwi im przelewanie swoich pomysłów na ekran w kreatywny sposób. Wspólne rysowanie zaangażuje Twoich uczniów w zajęcia i będzie dla nich dużo ciekawsze, niż nauka oparta na biernym słuchaniu, dlatego też warto urozmaicać swoje lekcje online tym właśnie dodatkiem LiveWebinar. 

Prezentacje multimedialne

Wzbudzanie w młodych uczniach ciekawości świata i nauka przez doświadczenie są cennymi elementami kształcenia, które warto wprowadzić także do Twoich lekcji zdalnych. Za pomocą prezentacji multimedialnych możesz pokazywać im materiały, które dużo lepiej zobrazują przekazywane wiadomości, niż “suchy” tekst. Sprawdzi się to doskonale na praktycznie każdym przedmiocie, jak również w trakcie zajęć zintegrowanych w młodszych klasach. W prezentacji LiveWebinar możesz przesyłać uczniom np. zdjęcia różnych miejsc w Polsce i na świecie, ryciny czy fotografie roślin i zwierząt, portrety lub podobizny osób o których aktualnie nauczasz itd. Możliwości są nieograniczone. W ten sposób możesz również wzbogacić i urozmaicić materiały znajdujące się w podręczniku, z którego uczniowie korzystają. 

Dzięki LiveWebinar korzystanie z prezentacji multimedialnych w trakcie lekcji online jest niezwykle proste – wystarczy przesłać plik z prezentacją przed zajęciami do Twojej biblioteki, i odtworzyć ją bez konieczności dodatkowego oczekiwania. Pokazując uczniom różne materiały w formie graficznej, filmowej lub dźwiękowej, zaangażujesz ich w zajęcia i zainteresujesz aktualnie omawianym tematem. Dzięki temu będą dużo bardziej skłonni do samodzielnego poszukiwania informacji, utrzymasz także ich uwagę na wysokim poziomie. 

Sprawdzanie wiedzy podczas lekcji zdalnych

Równie ważnym jak odpowiednie przekazywanie wiedzy elementem zajęć zdalnych jest weryfikacja efektów kształcenia. Wśród rozmaitych funkcji LiveWebinar możesz również znaleźć takie narzędzia, które pozwolą Ci w prosty sposób zorganizować sprawdzenie wiedzy w klasie. Jak możesz przeprowadzać sprawdziany i zaliczenia online z LiveWebinar? Podpowiadamy!

Testy online

Opcja przeprowadzenia ankiet, jaką oferuje LiveWebinar, może się okazać bardzo cenna dla sprawdzania wiedzy podczas lekcji zdalnych. Ankieta może bowiem z powodzeniem pełnić także rolę testu, który uczniowie wypełniają w określonym przedziale czasowym. Funkcja testu LiveWebinar daje prowadzącemu zajęcia mnóstwo możliwości modyfikacji formy sprawdzianu i dopasowania jej do potrzeb klasy: pytania mogą mieć postać zamkniętą (jednokrotnego i wielokrotnego wyboru) lub otwartą. Możesz również samodzielnie ustawiać progi punktowe oraz obserwować stan wypełnienia testów w czasie rzeczywistym. W ten sposób łatwo zweryfikujesz efekty kształcenia podczas nauki zdalnej. Tego rodzaju test jest również najbliższy klasycznym sprawdzianom szkolnym, więc jego formuła jest dobrze znana uczniom.  

Rozmowy indywidualne

Alternatywą dla zaliczeń pisemnych mogą być zaliczenia ustne w formie indywidualnych rozmów z uczniami lub studentami. Dzięki LiveWebinar będziesz mógł przeprowadzić sprawdziany wiedzy w takiej formie z dowolnego miejsca, w dogodnym dla Ciebie i Twojej klasy czasie. Podczas indywidualnej rozmowy będziesz mógł poświęcić każdej osobie chwilę czasu, a także lepiej poznać tych uczniów, którzy np. byli zbyt nieśmiali, by odzywać się w trakcie zajęć. Konwersacja z każdym uczniem podczas wideorozmowy ma także dodatkowy walor personalny, więc jeśli zależy Ci na indywidualnym kontakcie i nie lubisz przeprowadzać testów pisemnych, będzie to idealna opcja dla Ciebie. 

Samodzielnie przygotowana prezentacja

Utworzenie prezentacji multimedialnej na zadany temat i przedstawienie jej całej grupie również może być świetnym sposobem sprawdzenia wiedzy Twoich uczniów lub studentów. Ponadto, prezentacja zachęci ich do samodzielnego zgłębienia zadanego lub wybranego przez nich tematu wystąpienia. LiveWebinar wychodzi naprzeciw tej formie sprawdzania wiedzy z funkcją udostępniania prezentacji podczas spotkania online. Wystarczy jedynie przesłać plik z gotową prezentacją do biblioteki przed spotkaniem, co pozwoli odtworzyć ją bez opóźnień i wyeliminuje obawy o ewentualne problemy natury technicznej. 

Prezentacje zaliczeniowe mogą zostać wykonane samodzielnie lub zespołowo, w małych grupach. Dodatkową zaletą tego rozwiązania jest to, że pozostali uczestnicy również mogą mieć wgląd do prezentacji już po zakończeniu lekcji, i zapoznać się z nią ponownie w dogodnym dla siebie czasie. Jest to ogromne ułatwienie zwłaszcza dla osób, które były nieobecne na zajęciach i chciałyby uzupełnić materiał.  

Podsumowanie

Interaktywne lekcje to doskonały sposób na aktywizację uczniów i studentów podczas zajęć zdalnych. Wspólna praca i zachęcanie ich do działania wpłynie pozytywnie na poziom ich zaangażowania i zapobiegnie rozpraszaniu się czy “odpływaniu myślami”. Różnorodne funkcje LiveWebinar umożliwiają przeprowadzanie lekcji według rozmaitych scenariuszy, co pozwoli Ci uniknąć nudy, powtarzalności i monotonii podczas zajęć. Chcesz poznać więcej szczegółów? Odwiedź https://www.livewebinar.com/ i już dziś zacznij przygodę z interaktywnymi lekcjami! 

Zapewnij swojej firmie rozwiązania, których potrzebuje

Załóż darmowe konto!