Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse

Xây dựng danh sách tiếp thị qua email của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Với tích hợp GetResponse, đăng ký LiveWebinar của bạn sẽ tự động được chuyển đổi thành khách hàng tiềm năng để sử dụng cho hoạt động tiếp thị.

  • phát triển cơ sở email của bạn với một phân khúc hoàn toàn mới
  • tự động chuyển thông tin dẫn đến hội thảo trên web của bạn tới GetResponse
  • dự thảo thông điệp tiếp thị thương hiệu
  • gửi thông tin cho những người tham dự hội thảo trên web của bạn về các hoạt động tiếp thị sắp tới
Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse
Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse

Làm thế nào nó hoạt động

Bắt đầu thực sự đơn giản và bạn có thể hoàn thành nó trong tầm tay. Dữ liệu về từng người tham gia hội thảo trực tuyến của bạn sẽ được gửi đến GetResponse và bạn có quyền truy cập ngay vào danh sách những người tham dự cùng với địa chỉ email của họ. Hãy sử dụng chúng một cách sáng tạo cho các chiến dịch tiếp thị của bạn hoặc để bán hàng hiệu quả!

Tạo ra nhiều khách hàng tiềm năng qua email có lợi hơn nhờ tích hợp GetResponse