Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Khả năng tương tác là rất quan trọng cho sự hợp tác

Tận dụng khả năng trao đổi dữ liệu theo thời gian thực giữa các hệ thống mà không cần phần mềm trung gian.

Khả năng tương tác của LiveWebinar - LiveWebinar.com

Trải nghiệm cộng tác dựa trên đám mây

Nền tảng của chúng tôi có khả năng tương tác - nó có khả năng chia sẻ thông tin nhưng cũng có thể diễn giải dữ liệu đến và trình bày dữ liệu đó trong ngữ cảnh ban đầu.

Khả năng tương tác của LiveWebinar - LiveWebinar.com

Tương thích hoàn toàn với giao thức SIP và hệ thống phòng H.323.

Khả năng tương tác có thể giảm chi phí và tăng hiệu quả kinh doanh. LiveWebinar có thể được khai thác triệt để với sự hiện diện của tất cả các nền tảng truyền thông lớn hiện có dành cho các công ty.

Không tải xuống. Hoạt động trên mọi nền tảng.

Bất kể bạn đang sử dụng hệ điều hành nào. LiveWebinar được thiết kế để thích ứng với môi trường làm việc của bạn. Làm việc thông qua trình duyệt web của bạn và thu hút mọi người tham gia hội thảo trên web và cuộc họp trực tuyến ngay lập tức.

chrome icon safari icon opera icon firefox icon yandex icon windows icon android icon apple icon linux icon smartv icon phone icon

Mời những người không thể tham gia trực tiếp

Nổi bật giữa đám đông và làm cho các sự kiện của bạn có sẵn. Tận dụng khả năng liên lạc theo thời gian thực bằng đường dây cố định, TV thông minh và giao thức RTMP/s .

Khả năng tương tác của LiveWebinar - LiveWebinar.com

Cung cấp cho công ty của bạn những giải pháp cần thiết

Tạo một tài khoản miễn phí!