Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Co to jest certyfikat SSL?

Czym jest certyfikat SSL i dlaczego jest istotnym elementem strategii komunikacji? Przeczytaj nasz blog post!

Certyfikat SSL: Czy wiesz o nim wszystko?

Czy wiesz, co to Certyfikat SSL? Ta tajemnicza nazwa brzmi, jak skrót pojawiający się w filmach szpiegowskich, albo jak jakiś rodzaj kodu do otwarcia skarbca, prawda? Niestety, nic z tych rzeczy. 😄

Certyfikat SSL to w rzeczywistości wyjątkowo ważny element w dzisiejszym świecie internetowym - może chronić Twoje dane i zapewnić bezpieczeństwo Twoich online'owych przygód. Ale nie tylko. Wejdź z nami do świata Certyfikatów SSL i dowiedz się, dlaczego są one niezbędne dla każdego, kto chce czuć się pewnie i bezpiecznie na stronie internetowej.

Definicja certyfikatu SSL

W dzisiejszym krajobrazie internetowym, gdzie cyberprzestępczość jest powszechna, certyfikat SSL jest niezbędny dla każdej witryny, która pragnie zapewnić swoim użytkownikom bezpieczne i poufne środowisko. To jak zamek na drzwiach - chroni Twoje dane przed niepowołanym dostępem i daje Ci spokojny sen w cyberprzestrzeni.

Certyfikat SSL - czyli Secure Sockets Layer - jest bezpiecznym protokołem komunikacyjnym wykorzystywanym w celu zabezpieczenia transmisji danych w sieci. Jest przydzielany dla każdej domeny oddzielnie, więc jeśli masz ich wiele, każda musi mieć swój certyfikat SSL.

Jest on niezwykle istotnym narzędziem dla wszelkiego rodzaju:

 • stron internetowych, 
 • platform e-commerce, 
 • systemów bankowych,
 • i innych usług online, które wymagają ochrony prywatności i poufności informacji.

Do ważnych aspektów certyfikatu SSL należy m.in. szyfrowanie i uwierzytelnianie danych.

Kiedy użytkownik wysyła informacje, takie jak dane logowania, numery kart kredytowych czy dane osobowe, certyfikat SSL koduje te dane w sposób nieczytelny dla osób trzecich. Dzięki temu, nawet jeśli ktoś przechwyci przesyłane informacje, nie będzie w stanie ich odczytać.

Dodatkowo, organ wydający certyfikat (Certificate Authority, CA) przeprowadza weryfikację tożsamości właściciela witryny, aby potwierdzić, że jest ona autentyczna i należy do zaufanego podmiotu. 

To daje użytkownikom pewność, że komunikują się z prawdziwą witryną, a nie z podszywającym się pod nią oszustem.

Działanie certyfikatu SSL

Aby zrozumieć, jak działa certyfikat SSL, warto przejrzeć dokładnie cały proces - od generowania kluczy do szyfrowania danych.

Tak więc, aby informacje były zakodowane w taki sposób, żeby były nieczytelne dla osób trzecich, konieczne jest wygenerowanie pary kluczy.

Mowa tu o dwóch rodzajach kluczy:

 • kluczu prywatnym
 • oraz kluczu publicznym.

Klucz prywatny jest traktowany jako tajemnica i jest przechowywany tylko przez właściciela witryny. Służy do dekodowania zaszyfrowanych danych. Klucz publiczny natomiast jest udostępniany publicznie i służy do kodowania danych przed wysłaniem ich do serwera.

Co więcej, aby uzyskać certyfikat SSL, właściciel witryny musi przejść proces weryfikacji tożsamości przez organ wydający, czyli tzw. Certificate Authority (CA). Ogólnie rzecz ujmując, organ ten sprawdza, czy właściciel witryny jest rzeczywiście uprawniony do posiadania certyfikatu. 

Proces weryfikacji może obejmować m.in.:

 • sprawdzenie dokumentów, 
 • kontakt z właścicielem witryn,
 • weryfikację uprawnień organizacji.

To tylko i aż tyle. Po uzyskaniu certyfikatu SSL i zainstalowaniu go na serwerze witryny, komunikacja między przeglądarką klienta a serwerem jest zabezpieczona. 

Gdy użytkownik łączy się z witryną, serwer wysyła certyfikat SSL do przeglądarki. Przeglądarka klienta sprawdza, czy certyfikat jest ważny i czy jest podpisany przez zaufany organ wydający. 

Jeśli tak, przeglądarka i serwer nawiązują bezpieczne połączenie. 🤝

Korzyści wynikające z posiadania certyfikatu SSL

Możemy wyliczyć wiele korzyści z posiadania takiego certyfikatu, a części z nich już się domyślasz, np. ochrony poufności danych klientów. Ale istotne jest również zwiększenie zaufania użytkowników do witryny, zapobieganie różnym atakom, takim jak "man-in-the-middle" oraz wzrost wiarygodności strony.

Zobaczmy dokładnie o co chodzi.

#1 Zapewnienie poufności danych klientów

Dzięki zastosowaniu szyfrowania SSL, wszystkie informacje przesyłane między przeglądarką użytkownika a serwerem witryny są zaszyfrowane, co sprawia, że są nieczytelne dla niepożądanych osób.

To jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku przekazywania wrażliwych danych, takich jak dane logowania, informacje karty kredytowej czy dane osobowe. Posiadanie certyfikatu SSL daje więc pewność, że każdy rodzaj udostępnianych przez użytkowników informacji jest bezpieczny i chroniony podczas korzystania z witryny.

#2 Wzrost zaufania użytkowników do witryny

Certyfikat SSL jest również znakiem zaufania dla użytkowników. Widząc w przeglądarce zieloną kłódkę lub inną wskazówkę o bezpiecznym połączeniu, użytkownicy poczują się bardziej komfortowo i pewnie podczas odkrywania strony. 

Dodatkowo, wzrost zaufania może doprowadzić do większej skłonności do dzielenia się swoimi danymi osobowymi, dokonywania transakcji zakupowych i angażowania się w interakcje na stronie. Jeśli użytkownicy mają takie poczucie bezpieczeństwa są po prostu bardziej skłonni do dłuższego pozostania na Twojej stronie, co może doprowadzić do wielu następnych korzyści, takich jak wzrost sprzedaży.

Jak więc widzisz, zaufanie jest niezwykle cenne dla firm, które chcą budować lojalność i zwiększać zaangażowanie swoich potencjalnych klientów.

#3 Ochrona przed różnymi atakami

Certyfikat SSL stanowi również ochronę przed różnymi rodzajami ataków, takimi jak ataki MITM (man-in-the-middle). Ten typ ataku polega na przechwyceniu i modyfikowaniu transmisji danych między klientem a serwerem. 

Gdy użytkownik łączy się z witryną posiadającą certyfikat SSL, klucz publiczny serwera jest wykorzystywany do szyfrowania danych, które następnie są przesyłane przez sieć. Jeśli atakujący próbuje przechwycić te dane, nie będzie w stanie ich odczytać ze względu na zastosowane szyfrowanie. 

Ponadto, certyfikat SSL pomaga w identyfikacji prób podszywania się pod witrynę. Dzięki weryfikacji tożsamości, użytkownicy mogą mieć pewność, że łączą się z prawdziwą i zaufaną witryną, a nie z fałszywą stroną stworzoną przez cyberprzestępców.

#4 Wzrost wiarygodności strony

Wzrost wiarygodności strony jest kluczowy, zwłaszcza dla witryn handlowych, bankowych, czy portali społecznościowych, gdzie użytkownicy przekazują swoje poufne dane i dokonują transakcji online. Certyfikat SSL daje więc użytkownikom pewność, że dostali się na odpowiednią stronę i, że są dokładnie w tym miejscu, w którym chcieli być - a nie na stronie oszusta.

Warto również zauważyć, że większość przeglądarek internetowych obecnie ostrzega użytkowników przed witrynami nieposiadającymi certyfikatu SSL, informując ich o potencjalnym ryzyku. 

Jeśli więc strona nie posiada zielonej kłódki i nie jest zabezpieczona certyfikatem SSL, może negatywnie wpłynąć na postrzeganie jej przez użytkowników, doprowadzić do zmniejszenia ruchu, czy odwiedzin strony oraz sprawić, że potencjalni klienci nie będą skłonni korzystać z niej z obawy na swoje bezpieczeństwo.

Rodzaje certyfikatów SSL

Jest kilka rodzajów certyfikatów SSL, w tym:

 • Extended Validation (EV SSL), 
 • Organization Validation (OV),
 • Domain Validation (DV).

Wszystkie trzy rodzaje certyfikatów SSL mają na celu zapewnienie poufności, integralności i autentyczności danych przesyłanych między użytkownikiem a witryną. Różnią się one jednak głównie w zakresie weryfikacji tożsamości właściciela witryny i sposobu, w jaki są wyświetlane przez przeglądarki.

Certyfikat Extended Validation (EV SSL) to najbardziej zaawansowany i zaufany typ certyfikatu SSL. Weryfikacja tożsamości właściciela witryny jest szczegółowa i skrupulatna. Przed jego uzyskaniem konieczne jest przejście przez szeroki proces weryfikacji. Zapewnia najwyższy poziom wiarygodności i bezpieczeństwa dla użytkowników. 

Witryny posiadające EV SSL: 

👉 wyświetlają pełną nazwę organizacji lub firmy w pasku adresu 

👉oraz zmieniają kolor adresu na zielony. 

Certyfikat Organization Validation (OV) również wymaga weryfikacji tożsamości, ale w nieco mniejszym stopniu niż w przypadku EV SSL. Proces weryfikacji obejmuje sprawdzenie autentyczności organizacji lub firmy, co daje użytkownikom pewność, że witryna jest powiązana z zaufanym podmiotem. 

Witryny posiadające OV SSL:

👉 wyświetlają nazwę organizacji w pasku adresu,

👉 nie wprowadzają zmiany koloru adresu na zielony.

Certyfikat Domain Validation (DV) jest najprostszym i najszybszym do uzyskania rodzajem certyfikatu SSL. Proces weryfikacji tożsamości ogranicza się do sprawdzenia prawomocności rejestracji domeny. 

Witryny posiadające DV SSL:

👉 nie zawierają informacji o firmie lub organizacji w pasku adresu przeglądarki.

Co więcej, rozróżniamy jeszcze warianty certyfikatów SSL na:

 • Single – zabezpiecza pojedynczą nazwę domeny,
 • Wildcard – zabezpiecza pojedynczą nazwę domeny, ale także dowolną liczbę jej subdomen,
 • Multi-Domain – zabezpiecza wiele domen jednej organizacji.

Zwiększ zaufanie do swojej marki i webinarów

Posiadanie certyfikatu SSL dla strony internetowej, która prowadzi również webinary, przekazuje użytkownikom sygnał, że marka dba o bezpieczeństwo i prywatność swoich uczestników. A kiedy użytkownik widzi, że połączenie z witryną jest zabezpieczone certyfikatem SSL, zyskuje większe zaufanie do marki i jest bardziej skłonny do udziału w webinarach oraz przekazywania swoich danych.

Skoro certyfikat SSL zapewnia szyfrowanie transmisji danych między użytkownikiem, a serwerem, to również minimalizuje ryzyko przechwycenia czy manipulacji danymi uczestników webinarów. 

To szczególnie ważne, gdy w trakcie webinarów przekazywane są poufne informacje, takie jak dane logowania, czy dane płatnicze.

Ponadto, posiadanie certyfikatu SSL może wpłynąć na postrzeganie marki jako profesjonalnej i dbającej o swoich użytkowników. Witryny bez certyfikatu SSL mogą być postrzegane jako mniej wiarygodne i potencjalnie ryzykowne, co może zniechęcać uczestników do udziału w webinarach i wpływać negatywnie na wizerunek marki.

Wybierz LiveWebinar

LiveWebinar to bezpieczne narzędzie do prowadzenia webinarów. Witryna korzysta z bezpiecznego protokołu HTTPS, co oznacza, że ma zainstalowany certyfikat SSL. To zapewnia jej:

 • poufność, 
 • integralność,
 • i bezpieczeństwo transmisji danych między użytkownikami a platformą.

Dzięki zastosowaniu certyfikatu SSL i TLS, LiveWebinar chroni klientów i informacje przesyłane przez nich podczas webinarów. Tymsamym zapewnia, że informacje są bezpieczne i niepodatne na przechwycenie, czy manipulację przez nieuprawnione osoby.

Co więcej, LiveWebinar oferuje szereg funkcji związanych z bezpieczeństwem, takich jak zarządzanie dostępem, szyfrowanie, pojedyncze logowanie, czy możliwość weryfikacji tożsamości uczestników. To dodatkowe środki bezpieczeństwa, które podkreślają profesjonalizm i troskę o bezpieczeństwo danych.

Wejdź na www.livewebinar.com/pl i sprawdź sam z jaką dbałością troszczymy się o bezpieczeństwo naszych klientów. 🏆

Podsumowanie

W dzisiejszych czasach, kiedy zagrożenia związane z bezpieczeństwem online są coraz bardziej powszechne, posiadanie certyfikatu SSL jest niezwykle istotne dla każdej strony internetowej, która pragnie zapewnić bezpieczną komunikację i ochronę danych swoich użytkowników.

LiveWebinar jako platforma do webinarów korzysta z certyfikatu SSL i wielu zabezpieczeń, co potwierdza jej bezpieczne podejście do transmisji danych. Uczestnicy mogą mieć pewność, że ich dane są chronione, a udział w webinarach odbywa się w bezpiecznym środowisku.

Skorzystaj z LiveWebinar i chroń dane swoje i swoich użytkowników.

Zapewnij swojej firmie rozwiązania, których potrzebuje

Załóż darmowe konto!