Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Jak wygląda nauka zdalna? Pomysły na sprawne nauczanie zdalne

Nauka zdalna nie jest pieśnią przyszłości, a rzeczywistością, która od kilku lat nieprzerwanie nas otacza. Zobacz, jak usprawnić naukę zdalną.

Nauka zdalna w trakcie pandemii COVID-19 stała się normą dla polskich (i nie tylko) szkół i uniwersytetów. Konieczność ograniczania kontaktów osobistych do minimum spowodowała, że platformy służące nauce zdalnej wkroczyły do codziennego życia uczniów, studentów oraz pracowników placówek dydaktycznych i naukowych. Jeśli chcesz prowadzić ciekawe i nietuzinkowe lekcje online oraz utrzymywać zaangażowanie uczestników zajęć na wysokim poziomie, ten tekst jest dla Ciebie! 

Nauka zdalna – czego będziesz potrzebować?

Przygotowanie do nauczania zdalnego, choć wygląda nieco inaczej niż przygotowanie do lekcji kontaktowych, nie musi być trudnym przedsięwzięciem. Pierwszą rzeczą, którą powinieneś się zająć, jest stworzenie orientacyjnego planu lekcji. Jakie zagadnienie będziesz omawiać? Jakimi materiałami chcesz się posiłkować? Jakie zadania do wykonania otrzymają Twoi uczniowie? Odpowiadając na te pytania, weź pod uwagę możliwości, jakie oferuje Ci internet – z jakich ogólnodostępnych źródeł możesz korzystać w trakcie zajęć? Może się bowiem okazać, że Twoje dotychczasowe scenariusze lekcji będą wymagały modyfikacji. 

Oprócz przygotowania merytorycznego, niezwykle istotną częścią planowania lekcji zdalnych jest dzielenie się materiałami dydaktycznymi z uczniami i studentami. Biblioteka plików platformy LiveWebinar sprawia, że przesyłanie i udostępnianie plików może odbywać się w niezwykle prosty sposób. Dzięki bibliotece LiveWebinar zyskujesz szansę wzbogacenia wiedzy swoich uczniów o sprawdzone przez siebie źródła informacji i podsyłać im np. ciekawe artykuły tematyczne czy prezentacje multimedialne. Wówczas, oprócz pewności że uczniowie korzystają ze zweryfikowanych przez Ciebie pod kątem merytoryki materiałów, masz również pewność, że każdy z nich posiada równy dostęp do wiedzy. Biblioteka LiveWebinar może stać się zatem przestrzenią aktywnej wymiany informacji dla nauczycieli i uczniów, dlatego warto z niej korzystać w swojej codziennej pracy. 

Lekcje zdalne – pomysły

Nauka online otwiera przed Tobą mnóstwo możliwości kreatywnego przekazywania wiedzy. Oto przykładowe pomysły na lekcje zdalne, które możesz przeprowadzić ze swoimi uczniami lub studentami. Ile z nich już znasz, a ilu jeszcze nie próbowałeś? Przekonaj się sam!

Wspólne oglądanie filmów

Lekcje online mają ogromny potencjał – pozwalają na szybkie korzystanie z praktycznie wszystkich ogólnodostępnych w internecie zasobów. Jednym z nich jest możliwość wspólnego oglądania filmów, które mają charakter dydaktyczny lub zostały stworzone i udostępnione z myślą o uczniach i studentach. Nie wymaga to żadnego uprzedniego przygotowania – możesz więc z powodzeniem oglądać zarówno wybrane przez siebie filmy, jak i te, które zostaną spontanicznie zaproponowane przez uczestników zajęć. Ogólnodostępne nagrania mają tę zaletę, że możesz z nich skorzystać w dowolnej chwili i w razie potrzeby odtwarzać je ponownie, np. w celu odświeżenia wiedzy. 

LiveWebinar umożliwia wspólne odtwarzanie materiałów z platform takich jak YouTube czy Vimeo. Dzięki opcji synchronizacji możesz mieć pewność, że wszyscy uczniowie widzą dokładnie ten sam moment danego filmu, co pozwoli uniknąć ewentualnych opóźnień oraz problemów o charakterze organizacyjnym. Z kolei czat na żywo LiveWebinar będzie doskonałym miejscem na zwracanie uczniom i studentom uwagi na ważniejsze pojęcia, które warto zanotować. 

Nauka weryfikacji źródeł

Lekcje online otwierają mnóstwo przestrzeni i możliwości do nauki weryfikacji źródeł. Umiejętne korzystanie z internetu i ocenianie, czy dana strona lub informacja jest wiarygodna, to niezwykle ważne we współczesnym świecie kompetencje. Możesz wplatać elementy nauki weryfikacji źródeł do swoich codziennych lekcji, np. polecając uczniom, by samodzielnie znaleźli odpowiedź na Twoje pytanie w określonym przedziale czasowym. 

Wskazówki dotyczące wyszukiwania informacji w internecie możesz udostępnić w bibliotece plików LiveWebinar, aby każdy uczeń lub student mógł z nich skorzystać w dowolnym momencie lub podczas wykonywania zadań. Doskonałym miejscem do dzielenia się znalezionymi źródłami w trakcie lekcji może być moderowany czat LiveWebinar – wymiana wiadomości jest szybka i wygodna. Funkcja moderacji pomoże Ci również w kontrolowaniu treści, jakie Twoi uczniowie udostępniają, i interweniowaniu, gdy uznasz je za niewłaściwe. 

Zadania o charakterze problemowym

Jeśli chcesz zaktywizować uczniów do działania i zachęcić ich do zgłębienia danego zagadnienia, świetnym pomysłem będzie zadanie im problemu do rozwiązania z użyciem zdobytej na lekcjach wiedzy. Zaangażowanie uczestników zajęć w aktywności, w których muszą wykazać się samodzielnością i nie mogą skorzystać z dodatkowych rozwiązań, pobudzi ich do zgłębiania tematu. 

Jednym ze sposobów na wprowadzenie tego pomysłu w życie jest funkcja pokoi dyskusyjnych LiveWebinar. Pokoje dyskusyjne pozwalają na swobodne rozmowy w mniejszych grupach – członkowie jednego pokoju słyszą wyłącznie siebie nawzajem. Każda grupa może równolegle pracować nad innym zagadnieniem, bez przeszkadzania pozostałym uczestnikom zajęć. Wówczas każdy uczeń zyskuje przestrzeń do swobodnego wypowiedzenia się na dany temat, a grupa może razem wymyślić rozwiązanie, które później przedstawi na forum. W ten sposób zachęcisz również swoich uczniów do nauczenia się pracy w zespole, dzielenia się różnymi zadaniami i szacunku do innych, nawet jeśli mają odmienne zdanie. 

Prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne to doskonała metoda na kreatywne przekazywanie uczniom wiedzy. Z ich pomocą możesz posiłkować się nie tylko materiałami tekstowymi, ale i obrazami, grafikami, wykresami, nagraniami audio czy wideo. Prezentacje multimedialne sprawdzą się doskonale zarówno w młodszych klasach, jak i w przypadku starszych uczniów czy studentów. Mogą one stanowić zarówno trzon zajęć, jak i wsparcie, np. dla wykładu, gdy chcesz pokazać słuchaczom, o czym aktualnie mówisz lub uzupełnić wiedzę przekazywaną ustnie. 

Prezentacje multimedialne z LiveWebinar są niezwykle proste w obsłudze i przedstawianiu. Wystarczy, że przed rozpoczęciem zajęć wgrasz gotowy plik do swojej biblioteki. Pozwoli Ci to uniknąć wszystkich niedogodności związanych z oczekiwaniem na to, aż plik załaduje się w czasie lekcji. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest także opcja udzielenia uczniom dostępu do prezentacji także po jej zakończeniu – będą oni mogli wrócić do niej w każdej chwili, np. w celu uzupełnienia notatek lub odświeżenia nabytych wiadomości. Jeśli ta funkcja jest dla Ciebie problematyczna, możesz również skorzystać z opcji udostępniania ekranu i z jej pomocą wyświetlić prezentację z innego programu. 

Metody sprawdzania wiedzy online

Oprócz przeprowadzania zajęć, ważną częścią nauki zdalnej jest również weryfikowanie efektów kształcenia u uczniów i studentów. Na szczęście istnieje mnóstwo narzędzi, które pozwolą nauczycielom na wystawienie ocen i sprawdzenie, jakie rezultaty przynosi nauka zdalna. Oto przykładowe sposoby na dowiedzenie się, w jakim stopniu Twoja klasa opanowała omawiany materiał. 

Testy online

Przeprowadzanie testów online, choć nieco różni się od swojego kontaktowego odpowiednika, jest nakierowane na ten sam cel. Platforma LiveWebinar wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli, dostarczając im prostych w obsłudze narzędzi do przeprowadzania zdalnych testów, sprawdzianów czy kolokwiów. Dodatkowym plusem tego rozwiązania jest również dobrze znana uczniom i studentom forma pytań i odpowiedzi. 

Testy LiveWebinar możesz dowolnie dostosowywać do swoich indywidualnych potrzeb: wprowadzać własne pytania i opcje odpowiedzi oraz ustawiać maksymalny czas, jaki odpowiadający mogą przeznaczyć na cały test lub pojedyncze pytanie. Możesz również wzbogacić swoje testy o załączniki, np. nagrania dźwiękowe, które pozwolą Ci sprawdzić umiejętność rozumienia ze słuchu, lub obrazy, które sprawdzą umiejętności kreatywnej deskrypcji czy rozpoznawania obiektów. LiveWebinar ułatwia nauczycielom ocenianie prac uczniów, automatycznie podliczając uzyskane przez nich punkty. Interesującym dodatkiem dla nauczyciela jest opcja sprawdzania stopnia wypełnienia testów w czasie rzeczywistym, która pozwoli ocenić i porównać tempo pracy uczniów. Gotowe wyniki możesz pobrać na swoje urządzenie w formacie CSV i przejrzeć je w dowolnej chwili offline. 

Prace zaliczeniowe

Inną niż testy formą sprawdzania wiedzy mogą być prace zaliczeniowe, z którymi najczęściej spotykamy się w szkołach wyższych lub uczelniach. Praca zaliczeniowa ma za zadanie pokazać, w jakim stopniu uczeń lub student opanował dane zagadnienie – jak dobrze opanował źródła, które poznał na zajęciach i jak dobrze operuje umiejętnościami, które nabył podczas nauki. Może to być np. esej na zadany wcześniej temat, artykuł problemowy, ale i prezentacja multimedialna, plik wideo lub grafika. 

Zaliczenie ustne

Oprócz zaliczeń pisemnych, możesz również zorganizować dla swoich uczniów zaliczenia w formie ustnej. Zaliczenia ustne mają tę zaletę, że pozwalają nauczycielom i wykładowcom porozmawiać z uczestnikami zajęć osobiście i poprowadzić spersonalizowane sprawdzenie wiedzy. Jeśli taka forma wystawienia ocen jest Twoją ulubioną, możesz z powodzeniem realizować ją również w formie zdalnej. Wystarczy utworzyć spotkanie na platformie LiveWebinar, i wysłać Twoim uczniom zaproszenia do dołączenia – możesz łączyć się z każdym osobno, lub stworzyć jedno spotkanie na kanale grupowym i każdemu wyznaczyć osobną godzinę zaliczania przedmiotu. 

Podsumowanie

Nauczanie zdalne może być niezwykle interesującą przygodą zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów. Możliwości, jakie oferuje internet, są obecnie ogromne, a ich zakres wciąż się poszerza. Jeśli chcesz poznać tajniki prowadzenia ciekawych i angażujących lekcji zdalnych, już dziś odwiedź nas na https://www.livewebinar.com/ i sprawdź, jak możemy Cię wesprzeć w tym przedsięwzięciu! 

Zapewnij swojej firmie rozwiązania, których potrzebuje

Załóż darmowe konto!