Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Metody pracy w nauczaniu hybrydowym – wybierz najlepsze dla siebie

Nauczanie hybrydowe cieszy się coraz większą popularnością. Na czym ono polega, z czym się wiąże i jak je efektywnie zorganizować?

Czas pandemii pokazał uczniom i nauczycielom, jak ogromne możliwości edukacyjne oferuje korzystanie z internetu. Zajęcia online, choć z początku mogły się wydawać kłopotliwe, szybko stały się codziennością dla każdej szkoły. Niestety, w pełni zdalne nauczanie, oprócz mnóstwa zalet, przyniosło ze sobą także mnóstwo nowych wyzwań. Jednym z interesujących rozwiązań, które mogą pozostać z nami w przyszłości, jest nauczanie hybrydowe. Na czym ono polega, z czym się wiąże i jak je efektywnie zorganizować?

Czym jest nauczanie hybrydowe?

Tradycyjne nauczanie stacjonarne lub kontaktowe polega na tym, że spotkania nauczyciela i uczniów odbywają się bezpośrednio, np. w murach placówki szkolnej czy uniwersytetu. Wszyscy uczestnicy przebywają wówczas w jednym pomieszczeniu, a lekcja odbywa się trybem znanym nam ze szkoły lub studiów.

Nauczanie zdalne ogranicza kontakt bezpośredni między uczniem a nauczycielem, gdyż odbywa się ono w całości za pośrednictwem internetu. W czasie pandemii wiele platform, takich jak microsoft teams czy google classroom, było bardzo chętnie używanych do pracy zdalnej o charakterze edukacyjnym przez szkoły. Nauczyciele korzystali z nich także podczas konsultacji dla uczniów.

Nauczanie hybrydowe lub blended learning to rozwiązanie, które łączy zalety spotkań stacjonarnych oraz online. Oznacza to, że część nauki może się odbywać w trybie kontaktowym, a część za pośrednictwem internetu. Może ono zatem spełniać potrzeby psychologiczne związane z bezpośrednimi interakcjami w realnym świecie, oraz jednocześnie zachowywać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Pozwala także na urozmaicenie lekcji za pomocą różnorodnych kanałów komunikacji i funkcji, jakich tradycyjne zajęcia stacjonarne nie są w stanie zapewnić.

Zasady nauczania hybrydowego

Jasna organizacja pracy

Organizacja pracy podczas zajęć hybrydowych powinna być znana wszystkim osobom, które biorą w nich udział. Najlepszym momentem na ustalenie wspólnych zasad działania jest pierwsza lekcja, która ma charakter organizacyjny.

Nauczyciel powinien jasno określić czas odbywania zajęć, sposoby usprawiedliwiania i odrabiania nieobecności oraz termin, formę i warunki zaliczenia, np. sprawdzian w szkole czy egzamin lub kolokwium na uczelni. Uczniowie mogą również przygotować pracę lub prezentację zaliczeniową na dany temat.

Przerwy

Jednym z bardzo istotnych czynników, wpływających na jakość przyswajania wiedzy, są przerwy w nauce. Przerwa jest momentem, który pozwala na chwilę odpoczynku i nabranie sił na dalszą aktywność zarówno dla uczniów, jak i dla nauczyciela. Jeśli zależy Ci na tym, by móc pracować na wysokich obrotach, kilku- lub kilkunastominutowe przerwy sprawią, że nie zmęczysz się zbyt szybko, co pozytywnie wpłynie na jakość lekcji oraz samopoczucie uczniów.

Kontakt z rodzicami

Zmiana formy nauczania nie oznacza, że kontakt z rodzicami lub opiekunami uczniów powinien zostać rozluźniony lub ograniczony. Wręcz przeciwnie - gdy nie można organizować zebrań w szkole, spotkania online dla rodziców mogą być doskonałą alternatywą. Dla wielu z nich może być to znaczne ułatwienie, gdyż będą mogli uczestniczyć w spotkaniu z nauczycielem bez konieczności wychodzenia z domu. Unikniesz także ewentualnych spóźnień lub nieobecności, gdy rodzic nie zdąży dojechać z pracy na czas.

Nauczanie hybrydowe z LiveWebinar

Spotkania online w ramach nauczania hybrydowego wcale nie muszą być nudne i monotonne. Dzięki LiveWebinar możesz wzbogacić swoje metody edukacji o angażujące aktywności, które pomogą w utrzymaniu uwagi uczniów na stałym, wysokim poziomie. Które funkcje LiveWebinar mogą wzbogacić naukę zdalną i jak z nich korzystać?

Udostępnianie ekranu

Podczas lekcji online często zachodzi konieczność wyświetlenia uczniom prezentacji, tekstu lub obrazu. Pomaga to w zobrazowaniu przekazywanych treści oraz urozmaiceniu przebiegu lekcji, która nie musi mieć formy klasycznego wykładu. Uczniowie będą również dużo chętniej zapoznawać się z treściami, które zostaną im przedstawione w atrakcyjny sposób - długie monologi przyniosą efekt odwrotny od zamierzonego.

Uczniowie również mogą udostępnić swoje ekrany w trakcie lekcji, co jest niezwykle przydatne np. podczas prezentacji swoich zadań domowych, prac zaliczeniowych lub efektu pracy w grupie. Może to być punktem wyjścia do wspólnej dyskusji, np. w formie burzy mózgów lub zadawania pytań problemowych.

Interaktywna tablica

Dzięki interaktywnej tablicy LiveWebinar możesz zaangażować uczniów zdalnych zajęć we wspólne aktywności grupowe. Dzięki interaktywnej tablicy uczniowie mogą wspólnie tworzyć wszelkiego rodzaju diagramy, wykresy czy ilustracje. Za jej pomocą dużo łatwiejsze jest wyrażenie pomysłów i myśli, które trudno jest wyrazić werbalnie, np. wygląd danej rzeczy.

Interaktywna tablica może również służyć do wykonywania zadań związanych np. z kreatywnym myśleniem czy zapisu operacji i działań podczas lekcji matematyki. Może to być duża atrakcja zwłaszcza dla młodszych dzieci, która pozwoli przekazać im skomplikowane wiadomości w prosty sposób. Wspólne rysowanie jako nauka przez zabawę to świetny sposób na uniknięcie znużenia czy zniechęcenia młodszych uczniów, którzy mają dużo energii i nie mogą usiedzieć spokojnie w jednym miejscu.

Udostępnianie plików

Jedną z podstaw przyswajania wiedzy w nauczaniu hybrydowym jest korzystanie ze wspólnych materiałów źródłowych. Niezależnie od tego, jakie pliki chcesz udostępniać swoim uczniom, biblioteka LiveWebinar to doskonałe rozwiązanie.

Udostępnione pliki możesz dowolnie grupować, kategoryzować i przypisywać do różnych folderów, co znacznie ułatwi Tobie oraz Twoim uczniom nawigację między nimi i znalezienie tego, czego właśnie poszukujecie. W każdej chwili możesz także sprawdzić, jak dużą część dostępnej wirtualnej przestrzeni zajmują przesłane materiały. Lokalizacje plików mogą zostać w każdej chwili zmienione za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Możliwość udostępnienia plików to także duże ułatwienie dla uczniów. Dostarczenie gotowych materiałów do nauki czy samodzielnej pracy zdejmie z nich ciężar pozyskiwania ich na własną rękę. Jest to szczególnie istotne, gdy chcesz podzielić się z klasą wiadomościami, których nie ma w ich podręcznikach szkolnych. Dla ucznia oznacza to ogromną oszczędność czasu, który może przeznaczyć na przyswajanie informacji. Udostępniając plik masz także pewność, że dotrze do wszystkich uczniów w tym samym czasie. W ten sposób możesz także przekazywać klasie zadania domowe, które każdy uczeń wykona w dogodnym dla siebie momencie.

Obecność na zajęciach

Obecność uczniów lub studentów na zajęciach zdalnych jest ważnym czynnikiem wpływającym na ocenę końcową. Sprawdzenie obecności podczas zajęć może być dość czasochłonne, zwłaszcza gdy odbywają się one w formie zdalnej, co przysparza nauczycielowi problemów z organizacją lekcji. Wówczas kłopotliwe mogą być np. problemy z włączeniem mikrofonu czy kamery przez uczniów, co może doprowadzić do tego, że zgłaszanie się i potwierdzanie swojej obecności zajmie dużo więcej czasu, niż podczas lekcji tradycyjnych.

LiveWebinar posiada ogromne udogodnienie dla nauczycieli, jakim jest generowanie listy uczestników spotkania. Sprawdzenie obecności może zatem odbyć się automatycznie, bez konieczności wywoływania całej klasy po kolei. Jeśli czujesz potrzebę sprawdzenia, czy Twoi uczniowie faktycznie uczestniczą w zajęciach i nie odchodzą w trakcie od komputera, możesz w każdej chwili zadać pytanie dowolnej osobie. Jest to duże ułatwienie z punktu widzenia nauczyciela, gdyż pozwala przeznaczyć więcej czasu na właściwą naukę.

Może się też zdarzyć, że pomimo najszczerszych chęci uczniowie nie są w stanie uczestniczyć w zajęciach np. z powodu kłopotów z dostępem do internetu lub awarii komputera. Warto więc pamiętać o tym, by zaoferować osobom nieobecnym na zajęciach możliwość odrobienia ich, np. w czasie zdalnych konsultacji w innym terminie, i razem przyswoić materiały z lekcji. Możesz w ten sposób również zorganizować zajęcia dodatkowe dla klasy.

Praca w grupach

Podczas lekcji często konieczna jest praca w grupach - niestety, w trakcie zajęć stacjonarnych często powoduje ona duży hałas, który dekoncentruje uczniów. Na szczęście nie musisz się przejmować tą niedogodnością, gdy prowadzisz lekcje zdalne z LiveWebinar. Funkcja tworzenia pokoi dla poszczególnych grup pozwoli na pracę w mniejszych zespołach w czasie lekcji.

Opcja ta niesie ze sobą mnóstwo korzyści. W mniejszej grupie dyskusja nad zadaniem, pytaniem czy problemem będzie dużo bardziej owocna, niż gdyby brali w niej udział wszyscy uczniowie. Każda grupa może wpaść na inne rozwiązanie, które później możecie wspólnie przedyskutować na forum klasy. Poszczególne grupy mogą także otrzymać różne zadania, np. opracowywać różne części tekstu z podręcznika.

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności

Aby wiedzieć, czy nauczanie hybrydowe przynosi oczekiwane efekty, konieczne jest sprawdzanie jakie treści uczniowie przyswoili podczas lekcji. Może się to wydawać kłopotliwe w nauczaniu zdalnym lub hybrydowym, lecz dzięki rozbudowanym możliwościom, jakie oferuje LiveWebinar, sposoby sprawdzania wiedzy wcale nie muszą stanowić dla Ciebie trudności.

LiveWebinar posiada możliwość przeprowadzenia testu i ankiety wśród uczestników spotkania, co może zostać z powodzeniem wykorzystane przez nauczycieli i prowadzących zajęcia. Uczniowie po prostu zaznaczą właściwe odpowiedzi na pytania. Sumy punktów nie trzeba podliczać ręcznie - LiveWebinar wykonuje tę operację automatycznie.

Oczywiście możesz sprawdzić wiedzę Twoich uczniów na wiele innych sposobów. Jeśli nie jesteś zwolennikiem testów pisemnych, możesz przeprowadzić zaliczenie za pomocą konsultacji ustnych z udziałem kamery internetowej, a uczeń po prostu odpowiada na Twoje pytania. Możesz także zlecić klasie wykonanie prac lub prezentacji na zaliczenie - wówczas każde zadanie może zostać Ci dostarczone za pomocą opcji udostępniania plików, lub zaprezentowane przez uczniów np. w trakcie ostatniej lekcji.

Podsumowanie

Zaplanowanie i prowadzenie angażujących lekcji zdalnych podczas nauczania hybrydowego może stanowić wyzwanie dla nauczyciela, lecz nie jest niemożliwe do zrealizowania. Nowoczesne metody edukacji będą niezwykle łatwe do wprowadzenia z platformą LiveWebinar. Dzięki różnorodnym funkcjom LiveWebinar możesz mieć pewność, że Twoje lekcje zdalne nie będą nużące dla Twoich uczniów.

Zapewnij swojej firmie rozwiązania, których potrzebuje

Załóż darmowe konto!