Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Đổi mới hoạt động tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Constant Contact

Bạn có muốn thấy điều kỳ diệu xảy ra không? Tích hợp tài khoản LiveWebinar của bạn với Constant Contact và nhận được những khách hàng tiềm năng mà bạn chưa từng biết là mình luôn cần!

  • Phát triển cơ sở dữ liệu email của bạn với sự tích hợp tiện dụng,
  • Di chuyển trực tiếp các khách hàng tiềm năng trong hội thảo trên web của bạn đến Constant Contact,
  • Soạn thảo thông điệp mang thương hiệu với các yếu tố tùy chỉnh,
  • Thông báo cho mỗi người tham dự về các sự kiện sắp tới hoặc các hoạt động tiếp thị khác.
Đổi mới hoạt động tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Constant Contact Đổi mới hoạt động tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Constant Contact
Đổi mới hoạt động tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Constant Contact Đổi mới hoạt động tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Constant Contact

Làm thế nào nó hoạt động

Việc xây dựng cơ sở email chất lượng cao rất khó khăn và tốn thời gian nhưng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều nhờ tích hợp LiveWebinar mạnh mẽ. Chỉ cần kết nối hai công cụ đó và tất cả những người đăng ký hội thảo trên web của bạn sẽ tự động trở thành một phần của cơ sở thư mới được tạo của bạn. Sau đó, bạn có thể sử dụng cơ sở như vậy cho các chiến dịch tiếp thị của mình, nhắm mục tiêu lại hoặc gửi ưu đãi giảm giá khi có thể.

features.new_leads_form_page.title