Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Integrácia LiveWebinar do IFTTT

Pripojte LiveWebinar k viac ako 700 aplikáciám a vyťažte zo svojich webinárov a videokonferencií ešte viac

Použite IFTTT s LiveWebinar - LiveWebinar.com

Vytvárajte, automatizujte a užívajte si úsporu času s integráciou IFTTT

Automatizujte najčastejšie sa opakujúce úlohy a užívajte si úsporu času so šablónami IFTTT pre vaše webináre. Nevyžaduje sa žiadne kódovanie!

Pri príprave webinárov dodržujte logickú postupnosť akcií. Nestrácajte čas odosielaním upozornení prostredníctvom textových správ alebo prípravou samostatných príspevkov na sociálnych sieťach. To by už nemali byť vaše starosti.

Použite kúzlo AK TOTO POTOM Urobte ten vzorec a zamerajte sa na to, čo robíte najlepšie!

Softvérové riešenia webinárov s bielou značkou - LiveWebinar

Vzorové integrácie s aplikáciami pomocou IFTTT

Použite IFTTT s LiveWebinar - LiveWebinar.com
Pridať webinár do
Tabuľky Google
Použite IFTTT s LiveWebinar - LiveWebinar.com
Pridať podúčet
do Tabuliek Google
Pozastaviť Spotify, keď
začína webinár
Použite IFTTT s LiveWebinar - LiveWebinar.com
Pridať registrovaných užívateľov
do Tabuliek Google
Pošlite mi e-mail po
registrácia používateľa
Facebook – webinár
Vytvorte správu o stave
Pošlite si e-mail
Vytvorenie podúčtu
Pridať novovytvorené
LiveWebinar stretnutie do
váš Kalendár Google
Twitter – zverejniť
URL webinára

Poskytnite svojej spoločnosti riešenia, ktoré potrebuje

Vytvorte si účet zadarmo!