Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Định hình các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với tích hợp SalesManago

Có nhiều hoạt động tiếp thị có thể mang lại cho bạn khách hàng tiềm năng: và hội thảo trên web là một trong những nguồn khách hàng tiềm năng hiệu quả nhất! Kết nối tài khoản LiveWebinar của bạn với SalesManago ngay lập tức và theo dõi khách hàng tiềm năng theo cách của bạn.

  • Bắt đầu xây dựng cơ sở dữ liệu email của bạn chỉ trong vài giây,
  • Tự động chuyển khách hàng tiềm năng trong hội thảo trên web sang bảng SalesManago,
  • Tùy chỉnh thông điệp tiếp thị của bạn theo ý muốn,
  • Luôn cập nhật cho những người tham dự về các hoạt động tiếp thị của bạn.
Định hình các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với tích hợp SalesManago Định hình các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với tích hợp SalesManago
Định hình các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với tích hợp SalesManago Định hình các chiến dịch tiếp thị qua email của bạn với tích hợp SalesManago

Làm thế nào nó hoạt động

Việc tích hợp LiveWebinar với SalesManago dễ dàng như A, B, C - và hoàn toàn không có lý do gì để không làm điều đó! Mỗi người đăng ký tham gia hội thảo trên web của bạn sẽ tự động được đưa vào danh sách gửi thư trong SalesManago. Không rắc rối, không chậm trễ và không gặp vấn đề gì khi phát triển danh sách email của bạn, sau đó gửi tin nhắn tùy chỉnh với bất kỳ hoạt động tiếp thị nào cho thương hiệu của bạn.

features.new_leads_form_page.title