Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo

Một trong những lợi ích lớn nhất của hội thảo trên web là chúng có thể góp phần tạo ra khách hàng tiềm năng, chuyển đổi và tăng trưởng doanh số bán hàng tốt hơn - nhưng chỉ khi chúng được thực hiện đúng. Để đảm bảo bạn làm được điều đó, hãy kết nối LiveWebinar với Klaviyo và để sự tích hợp này mang lại điều kỳ diệu cho bạn.

  • tạo một danh sách email có giá trị cao
  • tự động chuyển các khách hàng tiềm năng hội thảo trên web đến Klaviyo
  • viết truyền thông tiếp thị tùy chỉnh
  • thông báo cho người đăng ký về các hoạt động tiếp thị của bạn
Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo
Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo

Làm thế nào nó hoạt động

Tích hợp LiveWebinar chỉ mất vài giây nhưng mở ra một thế giới hoàn toàn mới về khả năng. Tích hợp nó với Klaviyo để thu thập và xử lý danh sách email rất hiệu quả mà bạn xây dựng dựa trên những người đăng ký hội thảo trên web của mình. Sau đó, bạn có thể sử dụng danh sách như vậy để quảng bá thêm bất kỳ điều gì bạn muốn truyền đạt tới những người tham dự, họ thường là khách hàng tiềm năng và đã có điểm tiếp xúc với thương hiệu của bạn.

Phát triển cơ sở email của bạn với tích hợp Klaviyo