Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail

Hội thảo trên web có thể mang đến cho bạn những người tham dự, những người có thể trở thành khách hàng tiềm năng, sau đó bạn có thể biến khách hàng tiềm năng thành giao dịch. Nhờ tích hợp tiện dụng với FreshMail, LiveWebinar sẽ là công cụ tạo khách hàng tiềm năng phù hợp cho bạn.

  • Thực hiện cơ sở dữ liệu email chất lượng cao,
  • Gửi ngay thông tin dẫn đến hội thảo trên web của bạn tới FreshMail,
  • Cá nhân hóa email mang thương hiệu của bạn,
  • Luôn cập nhật cho người tham dự về các hoạt động tiếp thị của bạn.
Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail
Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail

Làm thế nào nó hoạt động

Khi bạn tích hợp LiveWebinar với Freshmail, danh sách email chứa dữ liệu về người tham dự sẽ có sẵn cho bạn trong công cụ sau. Sau khi bắt đầu xây dựng cơ sở tạo khách hàng tiềm năng cho hội thảo trên web, bạn có thể sử dụng cơ sở này để quảng bá thương hiệu của mình và mời người tham dự hội thảo hoặc sự kiện trên web tiếp theo. Đơn giản như thế.

Đưa hoạt động tiếp thị qua email của bạn trở lại đúng hướng với tích hợp FreshMail