Select your preferred language to access our website in a language that best suits your needs.
X

Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber

Bạn mệt mỏi khi phải xem các khách hàng tiềm năng không ổn? Lốp không còn nữa! Với tích hợp Aweber, bạn sẽ có thể nhanh chóng tạo và sử dụng hiệu quả khách hàng tiềm năng hội thảo trên web cho mục đích tiếp thị qua email của mình.

  • xây dựng một luồng mới cho cơ sở dữ liệu email của bạn
  • gửi trực tiếp khách hàng tiềm năng hội thảo trên web của bạn đến Aweber
  • chuẩn bị thông điệp tiếp thị thương hiệu
  • thông báo cho người tham dự hội thảo trên web về các hoạt động tiếp thị tiếp theo của bạn
Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber
Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber

Làm thế nào nó hoạt động

Việc tích hợp LiveWebinar với Aweber mang đến cho bạn cơ hội gửi từng đăng ký hội thảo trên web dưới dạng khách hàng tiềm năng đến giải pháp tiếp thị qua email của bạn. Bạn có thể sử dụng danh sách này để tạo thêm khách hàng tiềm năng, cập nhật cộng đồng hoặc gửi tin nhắn kèm theo ưu đãi và giảm giá.

Mở rộng cơ sở tiếp thị qua email của bạn với tích hợp Aweber