Polityka Cookie i inne technologie na stronie WWW.

RTCLab sp. z o.o. (dalej zwana “Właścicielem Strony Internetowej”), właściciel strony internetowej https://www.LiveWebinar.com (dalej zwanej “Stroną Internetową”) działa z zachowaniem najwyższego szacunku wobec swoich użytkowników i zapewnia ochronę ich praw, ze szczególnym uwzględnieniem jakichkolwiek danych lub informacji zapisanych lub odczytanych na urządzeniu końcowym.

Pobieramy podstawowe dane dotyczące użytkowników naszej strony internetowej w celu lepszego zrozumienia przez nas ich priorytetów oraz dostosowania danych i funkcjonalności Strony Internetowej do zmieniających się oczekiwań. Użytkownicy powinni również liczyć się z tym, że niezbędne dane z urządzenia końcowego są pobierane i przetwarzane po ich odczytaniu ze źródła – opracowaliśmy niniejszą Politykę Cookie w celu uszczegółowienia i wskazania zasad oraz mechanizmów pobierania i przetwarzania danych. Dane cookie oraz dane odczytu są przetwarzane automatycznie, jednakże użytkownicy mają prawo wyłączyć pliki cookie na Stronie Internetowej w drodze skorzystania z opcji zamieszczonej w ustawieniach przeglądarki – szczegóły tej czynności zostały określone poniżej.

Drogi Użytkowniku – używanie w jakikolwiek sposób tej Strony Internetowej oznacza akceptację przez Ciebie zasad zawartych w Polityce Cookie.

Pliki Cookie i technologia używana w celu przechowywania oraz odczytywania informacji:

Plik Cookie to mały plik zawierający informacje tekstowe, który jest przechowywany na dysku twardym Twojego komputera w celu oceny usprawnienia działania Strony Internetowej – pliki Cookies są również wykorzystywane w formie przechowywania i odczytywania danych z Local Storage. Wykorzystujemy pliki cookies w celu zidentyfikowania danych witryny, która jest dla Ciebie ważna, oraz w celu ustalenia, które kategorie witryny są odwiedzane najczęściej; w ten sposób możemy dostosować Twoje doświadczenie ze Stroną Internetową, czyniąc je skonkretyzowanym i odpowiednim. To Użytkownik dostarcza informacje oraz określa, w jakim kierunku dostosujemy wyświetlone dane, to Ty określasz Twoje wymagania oraz jakiekolwiek inne informacje, których może brakować na stronie internetowej, ale które, Twoim zdaniem, powinny być na niej zamieszczone. Ponadto, pliki Cookies oraz informacje z Local Storage są używane przez Stronę Internetową w celu zachowania sesji użytkownika (po zalogowaniu), co pozwoli uniknąć ponownego wprowadzania danych na każdej stronie witryny oraz w celu pobrania danych statystycznych witryny umożliwiających dalsze wspieranie naszego zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje ze stroną internetową oraz określenia usprawnień w zakresie usługi.

Pamięć lokalna (Local Storage) jest składnikiem przechowywującej aplikacji Sieci WWW programującej interfejs. Jest to metoda, za pomocą której strony Sieci WWW wyznaczają lokalnie kluczowe/posiadające wartość pary w obrębie przeglądarki Sieci WWW, z której korzysta klient. Podobnie jak w przypadku cookies, te zachowane dane istnieją po zamknięciu przez ciebie zakładki przeglądarki, opuszczenia aktualnej strony internetowej lub zamknięcia głównej przeglądarki. Jednakże, w przeciwieństwie do cookies, dane te nie są przenoszone do innego serwera Sieci WWW, chyba że są przesyłane ręcznie. Ponieważ pamięć lokalna jest pierwotnie zintegrowana z przeglądarkami Sieci WWW, jest ona dostępna bez zewnętrznych wtyczek do przeglądarki.

Używając niniejszej Strony Internetowej, to Użytkownik określa jej przeszyły kształt – pliki Cookies i informacje przechowywane w pamięci lokalnej w żaden sposób nie niszczą ani nie uszkadzają systemu użytkownika lub zachowanych plików, jak również nie wpływają niekorzystnie na efektywność lub funkcjonalność systemu. Identyfikacja jest bezosobowa i anonimowa, ponieważ dane te dotyczą sposobu i formy korzystania ze strony internetowej.

W ramach niniejszej strony używane są dwa podstawowe rodzaje plików cookies: „Sesyjne pliki cookies” oraz „Trwałe pliki cookies”. „Sesyjne pliki cookies” są plikami tymczasowymi przechowywanymi na urządzeniu końcowym użytkownika aż do chwili wylogowania (sign out), opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Trwałe pliki cookies” są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach cookie albo do czasu ich usunięcia przez użytkownika. W ramach Strony Internetowej używane są następujące rodzaje plików cookies:

a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Strony Internetowej np. uwierzytelniające pliki cookies używane dla usług, które wymagają uwierzytelnienia w obrębie strony internetowej;

b) funkcjonalne pliki cookies, które pozwalają zapamiętać ustawienia wybrane przez Użytkownika oraz personalizację interfejsu dokonaną przez Użytkownika np. w odniesieniu do języka lub regionu, z którego użytkownik pochodzi, wielkość czcionki, dizajnu strony internetowej itd. 

Pliki cookies mogą być również wykorzystywane oraz zamieszczone na twoim urządzeniu końcowym przez reklamodawców i partnerów współpracujących z Właścicielem Strony Internetowej.  

Technologia Local Storage przechowuje informacje podobne do plików cookies – są one używane w poszczególnych środowiskach, w których technologia cookie nie funkcjonuje w sposób prawidłowy lub nie funkcjonuje w ogóle.

Akceptacja plików cookies oraz technologii Local Storage nie jest konieczna dla korzystania ze Strony Internetowej, zaś Właściciel Strony Internetowej, w celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do cookies oraz plików przechowywanych w technologii Local Storage, powiadomi o tym Użytkowników czytelnie i jasno na stronach witryny – umożliwia to określenie przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies oraz wyżej wskazanych plików za pośrednictwem ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu Użytkownika. Prosimy o zwrócenie uwagi, że brak akceptacji pewnych plików cookie może zapobiec w pełni prawidłowemu działaniu Strony Internetowej.

Możesz wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookie oraz plików gromadzonych w technologii Local Storage na Twoim urządzeniu oraz korzystanie z  nich w sposób określony powyżej poprzez wybór odpowiednich ustawień w przeglądarce internetowej, której używasz tj. ustawień przeglądarki umożliwiających akceptację cookies i technologii Local Storage lub, odpowiednio, poprzez brak zmiany ustawień, które już istnieją, po otrzymaniu informacji wymienionych powyżej, co oznacza akceptację ich otrzymywania i korzystania z powyżej wskazanych technologii przez Właściciela Strony Internetowej w sposób opisany powyżej.

W celu nieotrzymywania cookies, należy skorzystać z dostępnej opcji przeglądarki internetowej, która jest wykorzystywana do połączenia ze stroną internetową i wybrać opcję automatycznego odrzucenia cookie. Ustawienia te umożliwiają zazwyczaj również zarządzanie istniejącymi plikami cookies.

W celu uniemożliwienia działania technologii Local Storage, należy odłączyć jakąkolwiek współpracę przeglądarki z tą technologią, co zazwyczaj ma miejsce w sposób podobny do rezygnacji z otrzymywania plików cookie.  

Poniżej podajemy linki do przykładowych oficjalnych stron internetowych producentów powszechnie używanych przeglądarek internetowych, które zawierają informacje o czynnościach potrzebnych do zmiany ustawień danej przeglądarki w zakresie wskazanym powyżej.

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Opera http://help.opera.com/Windows/8.0/en/cookies.html

Yandex https://yandex.ru/support/yabrowser/personal-data-protection/cookie.xml

MS Internet Explorer http://windows.microsoft.com/en-us/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

W ramach przykładu informujemy, że starsza przeglądarka dla MS Internet Explorer może być skonfigurowana w tym celu poprzez wybranie opcji Narzędzia (Tools) -> Opcje internetowe (Internet options) -> Prywatność (Privacy) -> Zaawansowane (Advanced) -> Zablokuj cookies (Block cookies). Używając przeglądarki internetowej użytkownik może także usunąć cookies przechowywane już na urządzeniu. Używając wspomnianej przeglądarki internetowej, możesz wybrać opcję Narzędzia (Tools) -> Opcje internetowe (Internet options) -> Ogólne (General) -> Usuń Cookies (Delete Cookies).

W celu zablokowania technologii Local Storage rekomendowane są również następujące czynności w zależności od przeglądarki:

Mozilla Firefox:

- użycie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wyświetli okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element "cookies" ma zastosowanie do usunięcia cookies oraz zawartości Local Storage.

- w pasku adresowym przeglądarki wpisz instrukcję “about: config”, a następnie umieść wiersz „dom.storage.enabled”; następnie zastąp wartość domyślną „prawda (true)” na „fałsz (false)”.  

Chrome:

- użycie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wyświetli okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element “cookies oraz inne dane dotyczące strony internetowej i wtyczek (cookies and other data related to websites and plugs)” ma zastosowanie do usunięcia cookies oraz zawartości Local Storage.

Internet Explorer:

- użycie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wyświetli okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element “cookies oraz dane strony internetowej (cookies and website data)” ma zastosowanie do usunięcia cookies oraz zawartości Local Storage.

- z menu startowego proszę wybrać Narzędzia (Tools) -> Opcje internetowe (Internet Options) -> zakładka „Zaawansowane (Advanced)”-> w sekcji „Ochrona (Protection)” powinieneś odznaczyć „Uruchom pamięć DOM (Enable DOM storage)”.

Opera:

- z menu startowego proszę wybrać Menu (Menu) -> Ustawienia (Settings) -> Usuń dane prywatne (Delete private data). W oknie dialogowym proszę wybrać elementy, które mają być usunięte. Element “Usuń cookies (Delete all cookies)” oraz “Wyczyść pamięć trwałą (Clear permament storage)” pozwoli usunąć zawartość cookies i Local Storage.  

- w pasku adresowym przeglądarki proszę wpisać instrukcję “opera: config”. Wiersz “localStorage” powinien być zmieniony na “0” (zero) w polach “Domain Quota Exceeded Handling For Local Storage” oraz „Domain Quota For Local Storage”.

Yandex:

- użycie kombinacji klawiszy [Ctrl + Shift + Delete] wyświetli okno zawierające opcje usunięcia danych elementów. Element “cookies oraz inne dane dotyczące strony internetowej i wtyczek (cookies and other data related to websites and plugs)” ma zastosowanie do usunięcia cookies oraz zawartości Local Storage.

Safari:

- Wybierz Safari > Preferencje (Preferences), kliknij Prywatność (Privacy), następnie usuń przechowywane pliki cookies oraz dane: kliknij Usuń Wszelkie Dane Strony Internetowej (Remove All Website Data), lub kliknij Szczegóły (Details), wybierz jedną lub więcej stron internetowych, następnie kliknij Usuń (Remove).

Właściciel Strony Internetowej nie ponosi odpowiedzialności za zawartość plików cookie przesłanych przez inne strony internetowe, których linki są zamieszczone na stronach witryny internetowej.

Nota Informacyjna w kontekście przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO).

 

Administratorem Twoich danych osobowych opisanych powyżej jest RTCLab sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000613170, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, posiadającą NIP: 5842748894.

 

Dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako RODO), a także innych przepisów prawa polskiego.

 

Inspektor ochrony danych w przedsiębiorstwie Administratora dostępny jest pod adresem korespondencyjnym RTCLab sp. z o.o., al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdańsk, a także pod adresem e-mail [email protected].

 

W wykonaniu obowiązków nałożonych przez RODO Administrator niniejszym przekazuje następujące informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

 

1.     Przetwarzanie następujących kategorii Twoich danych osobowych: cookies sesyjne, stałe i zewnętrze jest niezbędne do wykonania umowy dotyczącej świadczenia usługi korzystania z serwisu internetowego drogą elektroniczną, zawartej pomiędzy Tobą a Administratorem (art.6 ust.1 lit.b RODO) ;

 

2.     Wszystkie kategorie Twoich danych osobowych przekazywane będą innym podmiotom w celach koniecznych do ich przetwarzania zgodnie z zadeklarowanym przez Administratora celem przetwarzania lub zgodnie z  Twoją dyspozycją. Odbiorcy, którym przekazujemy Twoje dane to AMAZON WEB SERVICES INC. w USA. 

 

3.     Administrator zamierza przekazać wszystkie kategorie Twoich danych osobowych do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA).  Kraj ten oferuje odpowiednie standardy zabezpieczenia i ochrony Twoich danych osobowych, co potwierdziła Komisja Europejska w ramach tzw. Privacy Shield.

 

4.     Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, o których mowa powyżej przez okres świadczenia usługi oraz przez czas aktywności Użytkownika serwisu, na którego spotkaniach uczestniczyłeś.

 

5.     Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 

6.     Masz prawo do wniesienia skargi na Administratora lub czynności przetwarzania Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Skutki nie podania danych są następujące:

 

·       Brak możliwości poprawnego korzystania z serwisu.

 

 

(więcej o Twoich prawach na końcu niniejszego dokumentu)

 

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na Twojej zgodzie lub na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (patrz informacja powyżej), w tym profilowania. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności, albo gdy wykaże istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Jeśli Twoje dane są przetwarzane zgodnie z informacją powyżej w celu marketingu bezpośredniego masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia takiego sprzeciwu Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.

 

Sprzeciwy opisane powyżej możesz wnieść w dowolny sposób, pisemnie, mailowo lub telefonicznie korzystając z danych Administratora wskazanych na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

Twoje Prawa względem ADO (dalej jako Administrator) jako podmiotu danych są następujące:

 

Prawo do dostępu do danych: art. 15 RODO. Masz prawo uzyskania dostępu Twoich danych przetwarzanych przez Administratora (Administrator dostarczy Ci kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu ewentualnie za opłatą regulowaną przez RODO) oraz do informacji dotyczących: celu przetwarzania; kategorii odnośnych danych osobowych; odbiorców lub kategorii odbiorców danych którym dane ujawniono lub będą ujawnione w tym jeśli są przekazywane do państwa spoza UE lub do organizacji międzynarodowej o zabezpieczeniach związanych z przekazaniem ; w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu; prawa do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego; jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od Ciebie - ich źródła; zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowani oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Prawo do sprostowania danych: art. 16 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

Prawo do usunięcia danych, tzw. prawo do bycia zapomnianym: art. 17 RODO. Masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia Twoich danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; właściciel danych cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania; wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania w sprawach innych niż marketing bezpośredni; dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem; dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator; dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego. Wyżej opisane prawo jest jednak wyłączone w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne: do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji; do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego; do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że wyżej opisane prawo właściciela danych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych: art. 18 RODO. Masz prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach: kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych; przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; właściciel danych wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą, za wyjątkiem przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Prawo do przenoszenia danych: art. 20 RODO. Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Twoje dane osobowe, które Administrator ma od Ciebie, a także masz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych: Informacje o tych uprawnieniach Administrator zamieścił w ramce pod główną informacją, powyżej. 

 

Możesz skorzystać z tych uprawnień w dowolny sposób, w tym mailowo na adres [email protected], pocztą na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszego dokumentu.

 

 

 

 

Partnerzy

Niniejszej Polityki Cookie nie stosuje się do stron internetowych podmiotów, których dane kontaktowe lub linki są wyświetlone na stronie internetowej.

Zmiany Polityki Cookie  

Oferta Właściciela Strony Internetowej może z upływem czasu ulec rozszerzeniu. Ulegną również zmianie technologie, standardy i wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości Właściciel Strony Internetowej może, a niekiedy będzie musiał, wprowadzić zmiany w Polityce Cookie. Po każdej zmianie, nowa wersja Polityki Cookie pojawi się na stronie internetowej wraz z pełnym komunikatem oraz wejdzie w życie w nowej formie w dacie powiadomienia o jej zmianie poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej. Wszelkie zmiany będą należycie wyróżnione w trakcie pierwszych 30 dni od daty, w której zmiana została wprowadzona.

W razie dalszych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie Internetowej Kontakt_z_nami.